Wie we zijn

  Samenstelling

  De Adviesraad van de Magistratuur bestaat uit twee colleges, een Nederlandstalig en een Franstalig.  Elk college is samengesteld uit 22 leden. De ARM telt dus 44 leden in totaal.

  Elk college vertegenwoordigt alle hoven, rechtbanken, parketten en arbeidsauditoraten van het land.

  De leden van de ARM worden verkozen voor een termijn van vier jaar. Indien u de leden van de ARM wenst te kennen, klik dan hier.

  Elk college heeft een voorzitter, en elke voorzitter is gedurende twee jaar voorzitter van de ARM.  Elk college heeft ook een ondervoorzitter en een secretaris.  Zij vormen samen het bureau van de ARM.  Indien u de leden van het bureau wenst te kennen, klik dan hier.

  Leden bureau

  Franstalig

  • Antioco Fabrizio

   Voorzitter
   Eerste substituut bij het arbeidsauditoraat te Brussel
  • Culem Philippe

   Ondervoorzitter
   Voorzitter vredegerechten en politierechtbank Henegouwen
  • Knoops Catherine

   Secretaris
   Kamervoozitter van het hof van beroep te Bergen

  Nederlandstalig

  • Sablon Sara

   ondervoorzitter
   Raadsheer in het arbeidshof Gent
  • Vanderhaeghen Ann

   Secretaris
   Substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Gent
  Leden algemene vergadering
  Franstalig

  Effectief

  • Antioco Fabrizio

   Eerste substituut bij het arbeidsauditoraat te Brussel
  • Bouvier Arnaud

   Afdelingsvoorzitter van de ondernemingsrechtbank te Luik
  • Coisne Sarah

   Rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Luxemburg
  • Culem Philippe

   Voorzitter vredegerechten en politierechtbank Henegouwen
  • Delange Mireille

   Raadsheer bij het Hof van Cassatie
  • Foret Mariella

   Voorzitter arbeidsrechtbank Waals-Brabant
  • Goffinet Ladislas

   Rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Luxemburg
  • Jadin Romain

   Substituut-procureur des Konings te Namen
  • Knoops Catherine

   Kamervoozitter van het hof van beroep te Bergen
  • Kohnen Claudia

   Vrederechter van het kanto Saint-Vith
  • Leboutte Damien

   Afdelingsprocureur bij het parket van Luik
  • Malagnini Raphaël

   Federaal magistraat
  • Rixhon Evelyne

   Rechter bij de rechtbank eerste aanleg te Luik
  • Schretter Laurent

   Voorzitter van de rechtbank eerste aanleg te Henegouwen
  • Somers Paule

   Federaal magistraat
  • Vanbeveren Stéphane

   Politierechter te Henegouwen

  Plaatsvervangend

  • Dohen Yves

   Substituut-procureur generaal bij het hof van beroep te Luik
  • Guissart Alain

   Substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel
  • Tasset Jean-Hwan

   Vrederechter bij het kanton Sint-Jans-Molenbeek
  Nederlandstalig

  Effectief

  • Beckers Els

   Rechter in de arbeidsrechtbank Antwerpen
  • Begeyn Thierry

   Vrederechter van het eerste kanton Brugge
  • De Mets Jeroen

   Rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen
  • De Roy Chris

   Rechter in de rechtbank Oost-Vlaanderen
  • Dehing Kristiaan

   Rechter in de ondernemingsrechtbank Gent
  • Dusesoi Kristine

   Rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen
  • Eckert Peter

   Rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
  • Nys Christiaan

   Raadsheer in het Hof van Beroep Antwerpen
  • Sablon Sara

   Raadsheer in het arbeidshof Gent
  • Schatteman Karlien

   Rechter in de nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
  • Vanderhaeghen Ann

   Substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Gent
  • Vanderlinden Henri

   Advocaat-generaal bij het Hof van cassatie
  • Vanthienen Stephanie

   Substituut-procureur des Konings bij het Parket Leuven
  • Ven Isabelle

   Jeugdrechter in de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
  • Verschaeren Jan

   Rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen
  • Wouters Christiane

   Eerste substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Antwerpen

  Plaatsvervangend

  • Demedts Marijke

   Kamervoorzitter arbeidshof Gent
  • Eeckeleers Helena

   Rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
  • Huyskens Wim

   Rechter in de politierechtbank Antwerpen
  Leden representatieve magistratenvereniging

  Koninklijk verbond van vrede-en politierechters

  • Billiet Albert

   Ondervoorzitter van de vrederechters in de politierechtbank

  Vakvereniging magistraten van de zetel

  • Compernolle Frederieke

   Raadsheer in het hof van beroep te Gent
  • Van Hoecke Katrien

   Rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

  Vereniging van onderzoeksrechters

  • Doyen Jean-Louis

   Ondervoorzitter bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik
  • Van Linthout Philippe

   Onderzoeksrechter, gespecialiseerd in terrorisme (rechtbank eerste aanleg te Antwerpen)

  Vereniging der deutschprachigen Magistraten

  • Lazarus Marc

   Raadsheer bij het hof van beroep te Luik

  Magistratuur en maatschappij

  • Lietaert Bruno

   Kamervoorzitter in het arbeidshof te Gent

  Union professionnelle de la magistrature vzw

  • Macq Vincent

   Procureur des Konings bij het parket van Namen

  Association syndicale des magistrats

  • Messiaen Marie

   Rechter bij de arbeidsrechtbank te Henegouwen

  Nederlandstalige vereniging van magistraten

  • Van Overloop Dirk

   Kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen
  Leden personeel
  • Ben Hassen Nathalie

   Administratief assistente
  • De Broyer Nele

   Vertaler
  • Pollak Aurélie

   Juriste
  • Saerens Carolien

   Administratief assistente