ARM :: Samenstelling

De Adviesraad van de magistratuur telt 44 leden die alle geledingen van de magistratuur (hoven, openbaar ministerie, vrede- en politiegerechten) vertegenwoordigen. Samen vormen zij de Algemene Vergadering van de ARM.

De samenstelling van de ARM respecteert het Belgische taalevenwicht aangezien de Algemene Vergadering bestaat uit twee Colleges (een Nederlandstalig en Franstalig) dat elk 22 leden telt. Elk College duidt een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris aan, m.a.w. 6 leden die samen het Bureau van de ARM vormen.

Op zijn beurt duidt het Bureau een Nederlandstalig en Franstalig lid aan die elk, bij beurtrol, gedurende twee jaar het voorzitterschap waarnemen.

De samenstelling van de Adviesraad vindt u hier.

Om de samenstelling van het Bureau te raadplegen, klik hier.

De samenstelling van de Adviesraad wijzigt naargelang een verkozen lid niet meer behoort tot de categorie van magistraten waarvoor hij/zij verkozen werd.

Om de resultaten van de verkiezingen met betrekking tot de vorige mandaten te raadplegen, gelieve op de volgende jaargetallen te klikken : 2006, 2010, 2014.

       Copyright (c) 2007, ARM
Disclaimer  |  Contact  |  Print