Home

Loading supported language... Loading supported language...

 
ARM :: Adviezen :: 2011

De Algemene Vergadering van de ARM heeft de volgende adviezen goedgekeurd:

6 mei 2011 

Advies betreffende de invoering van een familie-en jeugdrechtbank.

21 juni 2011

Advies met het oog op de verbetering van de werking van de ARM.

21 juni 2011

Besluit betreffende het ontwerp van "Nota over de vertrouwelijkheidsplicht  van de personen die opdrachten uitvoeren voor de Stafdienst ICT".

30 november 2011

 Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de tucht.

 De elektronische procedure van de ARM bij hoogdringendheid heeft het volgende advies goedgekeurd:

28 juni 2011 

Advies met betrekking tot het voorstel van interpretatieve wet betreffende artikel 304 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het Nederlandstalig en het Franstalig College van de ARM keurden op respectievelijk het volgende besluit goed:

1 & 7 maart 2011

Besluit betreffende de vacante plaatsen in de magistratuur.
 

       Copyright (c) 2007, ARM
Disclaimer  |  Contact  |  Print